Filiallar və təhvil məntəqələri
BƏRDƏ (mərkəzi poçt)
MASALLI təhvil məntəqəsi
AĞDAŞ təhvil məntəqəsi
ŞƏMKİR təhvil məntəqəsi
OĞUZ təhvil məntəqəsi
ZABRAT təhvil məntəqəsi
BİNƏ təhvil məntəqəsi
QAX təhvil məntəqəsi